Celimun Badania Biomedyczne

Celimun Badania Biomedyczne: dermatologia, alergologia, immunologia - badania naukowe, podwykonawstwo, outsourcing

Celimun jest niezależną i samofinansującą firmą naukową powołaną dla zapełniania luki między podstawowymi badaniami biomedycznymi a praktyką kliniczną. Główny obszar naszych zainteresowań znajduje się na styku dermatologii, alergologii i immunologii. Szczególnie interesują nas nowe metody diagnostyczne, jednak posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu badań podstawowych.

Celimun wykonuje ponadto usługi badawczo-rozwojowe dla ośrodków akademickich, przemysłu oraz osób prywatnych, w tym:

Celimun specjalizuje się w technikach immunoenzymatycznych ELISPOT i ELISA oraz sortowaniu magnetycznym, hodowlach komórkowych i cytometrii przepływowej. Nasze laboratorium nieustannie rozszerza zakres prowadzonych analiz o nowe oznaczenia. Lista oznaczeń dotychczas wykonanych dla naszych Klientów obejmuje:

Adiponektyna ludzka ELISA • Apoptoza (PI) cytometria przepływowa • CD4 cytometria przepływowa • CD8 cytometria przepływowa • CD14 cytometria przepływowa • CD16 cytometria przepływowa • CD19 cytometria przepływowa • CD25 cytometria przepływowa • CD45 cytometria przepływowa • CD56 cytometria przepływowa • CD69 cytometria przepływowa • CD80 cytometria przepływowa • CD83 cytometria przepływowa • HLA-DR cytometria przepływowa • Czynnik martwicy guza-α (TNF-α) ELISA • Czynnik martwicy guza-α (TNF-α) ELISPOT • E-kadheryna (E-Cad) ELISA • Granzym A ELISA • Granzym B ELISA • Hodowle leukocytów krwi obwodowej • Immunoglobulina E (IgE) ELISA • Insulina ludzka ELISA • Interferon-gamma (IFN-γ) ELISA • Interferon-gamma (IFN-γ) ELISPOT • Interleukina-2 (IL-2) ELISPOT • Interleukina-5 (IL-5) ELISA • Interleukina-5 (IL-5) ELISPOT • Interleukina-8 (IL-8, CXCL-8) ELISA • Interleukina-10 (IL-10) ELISPOT • Interleukina-13 (IL-13) ELISPOT • Katelicydyna (LL-37) ELISA • NRUA - test wchłaniania czerwieni reaktywnej • Perforyna (PFN) ELISPOT • Plazmocyty wydzielające swoistą immunoglobulinę E (IgE) ELISPOT • Test aktywacji bazofilów (BAT) • Test fototoksyczności (leki, składniki kosmetyków) w hodowlach fibroblastów wg protokołu INVITTOX • Test fototoksyczności (leki, składniki kosmetyków) w hodowlach fibroblastów ludzkich • Test fototoksyczności (leki, składniki kosmetyków) w hodowlach keratynocytów ludzkich • Test proliferacji (BrdU-LPT) ELISA • Test transformacji blastycznej limfocytów (TTBL)

Oferujemy ponadto usługę skanowania i analizy płytek ELISPOT po bardzo przystępnej cenie. Już nie musisz kupować drogiego czytnika płytek ELISPOT! Więcej informacji na temat tej usługi na stronie www.elispot.pl poświęconej w całości technice ELISPOT.

Interesujące? Zapytaj o szczegóły.

© Radosław Śpiewak
Ta strona jest częścią serwisu www.celimun.pl (kontakt).
Celimun® jest zastrzeżonym znakiem towarowym UE.
Document created 13 December 2005, last updated 7 April 2014.

Celimun Biomedical Research - dermatology, allergy, and immunology research In English